พรพระ ชำนาญวนิชกุล cover photo
พรพระ ชำนาญวนิชกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

4 คอร์ส

พรพระ ชำนาญวนิชกุล
ผู้สอนและให้ความรู้ Data Science และ Machine Learning

  ประวัติโดยย่อ
  - Data Scientist ที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
  - ผู้สอนและให้ความรู้ด้าน Data Science และ Machine Learning
  - อดีต Senior Data Scientist ที่บริษัท Ascend Group
  - อดีต Data Scientist ที่บริษัท Ascend Group
  - อดีต Data Science Instructor ที่ True Digital Academy
  - อดีต ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้าน Data Science ให้กับ Smart Grid Research Unit (SGRU) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ National Software Contest (NSC) 2020 ในหัวข้อ “อัลกอริทึมประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศด้วยเทคนิคการผสมผสานการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) สำหรับการจัดการพลังงานในรูปแบบอาคาร”
  - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

4 คอร์ส