ต่อจันทน์ แคทริน บุณยสิงห์ (Tawjan's Recipe) cover photo
ต่อจันทน์ แคทริน บุณยสิงห์ (Tawjan's Recipe)
ต่อจันทน์ แคทริน บุณยสิงห์ (Tawjan's Recipe)
เชฟและเจ้าของร้าน Bite Me Softly มีประสบการณ์ในการคิดสูตรอาหารและขนมมากกว่า 10 ปี
ครูเช้า ต่อจันทน์ แคทริน บุณยสิงห์ เป็นเชฟและเจ้าของร้าน Bite Me Softly มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารใหญ่ๆ หลายบริษัท ทั้งคาวหวาน ปัจจุบันยังทำงาน Consult ให้กับร้านอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้เขียนหน้งสือตำราอาหาร Great Food Good Fest และ Breakfast Moment ซึ่งได้รับรางวัลที่สองในหมวด Best Breakfast Book ของ Gourmand World Cookbook Award 2017 ครูเช้าเคยสอนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย, สายอาชีพ และโรงเรียนสอนทำขนม จนปัจจุบันทำคลาสออนไลน์ของตัวเองด้วย

    ประวัติโดยย่อ
    - เชฟและเจ้าของร้าน Bite Me Softly
    - มีประสบการณ์ในการคิดสูตรอาหารและขนมมากกว่า 10 ปี
    - มีประสบการณ์สอนมากว่า 6 ปี
    - เจ้าของหนังสือ Great Food Good Fest และ Breakfast Moment ซึ่งได้รับรางวัลที่สองในหมวด Best Breakfast Book ของ Gourmand World Cookbook Award 2017

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส