บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ cover photo
บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ

4.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ
โปรแกรมเมอร์มากประสบการณ์

  - มีประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 5 ปี
  - จัดทำโปรแกรมให้หน่วยงานราชการมากกว่า 10 โปรแกรม
  - ทำงานด้าน IT มามากกว่า 3 ปี


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ราชภัฏลำปาง
  - มีประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP  5 ปี
  - จัดทำโปรแกรมให้หน่วยงานราชการมากกว่า 10 โปรแกรม
  - ทำงานด้าน IT มามากกว่า 3 ปี

4.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส