บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ cover photo
บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ

4.1 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ
โปรแกรมเมอร์มากประสบการณ์
- มีประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 5 ปี - จัดทำโปรแกรมให้หน่วยงานราชการมากกว่า 10 โปรแกรม - ทำงานด้าน IT มามากกว่า 3 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ราชภัฏลำปาง
    - มีประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP  5 ปี
    - จัดทำโปรแกรมให้หน่วยงานราชการมากกว่า 10 โปรแกรม
    - ทำงานด้าน IT มามากกว่า 3 ปี

4.1 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส