บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ cover photo
บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ

4.1 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ
โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมมานานกว่า 8 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มานานกว่า 8 ปี จัดทำโปรแกรมให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มามากกว่า 10 โปรแกรม ทำงานในบริษัทต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี (IT) มามากกว่า 8 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    - มีประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มานานกว่า 8 ปี
    - จัดทำโปรแกรมให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มามากกว่า 10 โปรแกรม
    - ทำงานในบริษัทต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี (IT) มามากกว่า 8 ปี

4.1 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส