พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ (อ.บีม) cover photo
พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ (อ.บีม)
พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ (อ.บีม)
อาจารย์สอนภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 22 ปีจนปัจจุบัน ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 10 ปี โดยมีเบื้องหลังการศึกษาคือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโทด้านการสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน นอกจากประสบการณ์ด้านการสอนแล้ว ยังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ "ภาษาจีน 360 องศา" และตำราเรียนอื่นๆที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำไปใช้ได้จริง มีประสบการณ์ผลิตผลงานวิชาการ และผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ จนต้องการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างขึ้น จึงตัดสินใจสร้างเฟซบุคเพจ Chinese with Ajarn Beam และยูทูปช่อง Chinese to know by Ajarn Beam รวมทั้งคอร์สออนไลน์ขึ้นมา

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์สอนภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 10 ปี 
  - ผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ "ภาษาจีน 360 องศา" และตำราเรียนอื่นๆ 
  - มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยต่างๆ 
  - มีประสบการณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเรียน สื่อการสอนออนไลน์ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบออนไลน์ เป็นต้น 
  - เจ้าของ FB page: Chinese with Ajarn Beam และยูทูปช่อง Chinese to know by Ajarn Beam

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส