เกวลิน พึ่งสุข (คุณผึ้ง) cover photo
เกวลิน พึ่งสุข (คุณผึ้ง)
เกวลิน พึ่งสุข (คุณผึ้ง)
เจ้าของกิจการธุรกิจเรซิ่น ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนทำเรซิ่น และงาน DIY ที่ทำจากเรซิ่น
เจ้าของกิจการธุรกิจเรซิ่น มีประสบการณ์ด้านการสอนทำเรซิ่น และงาน DIY ที่ทำจากเรซิ่น สามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่เกิดในขั้นตอนการทำได้, มีประสบการณ์ด้านการเปิดกิจกรรม Workshop มาแล้วหลายคลาส

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของกิจการธุรกิจเรซิ่น ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนทำเรซิ่น และงาน DIY ที่ทำจากเรซิ่น
    - มีประสบการณ์ด้านการเปิดกิจกรรม Workshop มาแล้วหลายคลาส

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส