กำพร ผุดผ่อง (จป.หน่อย) cover photo
กำพร ผุดผ่อง (จป.หน่อย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

กำพร ผุดผ่อง (จป.หน่อย)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีประสบการณ์สร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access โดยตรง
เป็นผู้ที่นำ Microsoft Access มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่มีจำนวนมาก ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และงานด้านอื่นๆ และเผยแพร่โปรแกรมฐานข้อมูล ผ่านทาง เพจ Facebook ที่ชื่อ access by jorpor โปรแกรมงาน safety มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดตามแล้วกว่า 1,900 คน **ดีกว่า มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกว่าแน่นอน ถ้าผู้ปฏิบัติงานในสายงานอาชีพนั้น นำ Microsoft Access มาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองในงานที่ปฏิบัติ**

    ประวัติโดยย่อ
    - ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ กว่า 18 ปี
    - ผู้ก่อตั้งเพจ :access by jorpor โปรแกรมงาน safety และแจกไฟล์โปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลให้กับสมาชิกไปแล้วกว่า 1,000 ไฟล์
    - มีประสบการณ์ เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access กว่า 12 ปี หลากหลายระบบงาน

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส