ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (Kana ฝรั่งอั่งม้อ) cover photo
ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (Kana ฝรั่งอั่งม้อ)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

269 รีวิว

6 คอร์ส

ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (Kana ฝรั่งอั่งม้อ)
เจ้าของเพจ-ช่องสอนภาษาอังกฤษ "ฝรั่งอั่งม้อ Kana" ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 6 แสนคน
ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (ครูคะน้า ฝรั่งอั่งม้อ) เจ้าของเพจ & ช่อง "ฝรั่งอั่งม้อ Farang Angmor" ผู้ติดตามรวมกว่า 6 แสนคน ครูและวิทยากรสอนภาษาอังกฤษและการสื่อสารผ่านคอร์สออนไลน์และการจัดหลักสูตร ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ผู้ดำเนินรายการการศึกษา Education: Bachelor of Arts (First-class honors) Degree in Social Science, International Studies Minor in Spanish Language Mahidol University International College University of Wisconsin - Madison, USA Study Abroad Program with International Student Academic Excellence Award Major: Educational Psychology University of Santiago de Compostela, Spain Scholarship recipient for Spanish Language Course Experience in teaching & the field of education: - ผู้สอนและสร้าง 13 หลักสูตรออนไลน์ ที่มีผู้เข้าเรียนกว่า 4000 คน - ผู้ดำเนินรายการสอนภาษา "Eng ลั่น" ทางช่อง We Mahidol - ผู้สอนและออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับ กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข - วิทยากรพิเศษในโครงการ Global Company Visit Program ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - วิทยากรสอน English Communication Workshop ให้กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - วิทยากรสอน English Communication Workshop นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วิทยากรในงาน Webinar: English ปัง กับฝรั่งอั่งม้อ ให้กับบุคลากร บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย - วิทยากรในโครงการ AFTERKLASS ของธนาคารกสิกรไทย - วิทยากรสอนและจัดกิจกรรม Break the Wall of English มหาวิทยาลัยบูรพา ให้นักศึกษา 500 คน - วิทยากรสอนโครงการ Exploring English ให้กับสถาบันภาษากองทัพไทย (RTARF) - วิทยากรสอนเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น - วิทยากรงาน Central College Network 1 English Challenge วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 กับนักศึกษา 600 คน - วิทยากรสอนในโครงการ Mini English Camp ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ - วิทยากรรับเชิญในหลักสูตร New Age Information Management for Everyday Life มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยากรสอน โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - วิทยากรสอนในโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี - วิทยากรสอนในโครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ - วิทยากรสอนโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี - วิทยากรสอนและดำเนินกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 200 คน - วิทยากรสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รุ่น 1 และ 2 - วิทยากรสอน Public Speaking Workshop "พูดเป็นแล้วจะหายสั่น" ร่วมกับ PIPO Club Thailand - ผู้ดำเนินการอบรมและกิจกรรม English Camp คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอนและวางหลักสูตรออนไลน์ MOOC Cross Culture Course ให้กับผู้เรียนในชั้นอุดมศึกษาทั่วประเทศ - วิทยากรรับเชิญ FM 96.5 รายการ Global Connect ในหัวข้อ Education System - วิทยากรรับเชิญด้าน Educational Psychology ณ White Steeple Preschool, Illinois, USA

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ Facebook Fanpage และช่อง YouTube "ฝรั่งอั่งม้อ Farang Angmor" ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 600,000 คน
  - ผู้ดำเนินรายการสอนภาษา "Eng ลั่น" ทางช่อง We Mahidol 
  - ผู้สอนและสร้าง 13 หลักสูตรออนไลน์ ที่มีผู้เข้าเรียนกว่า 4,000 คน
  - วิทยากรสอนให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ บริษัท และองค์กรทั่วประเทศไทย
  - Facilitator หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Educational Psychology (จิตวิทยาการศึกษา)
  - Bachelor of Arts (First-class honors) in Social Science, International Studies, Mahidol University International College

4.9 คะแนนเฉลี่ย

269 รีวิว

6 คอร์ส