เถกิง บรรจงรักษ์ cover photo
เถกิง บรรจงรักษ์
เถกิง บรรจงรักษ์
อดีตผู้บริหาร IKEA ประเทศไทย อดีตผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Minor Food Group และอดีตผู้บริหารเครือ Central

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตผู้บริหาร IKEA ประเทศไทย อดีตผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Minor Food Group และอดีตผู้บริหารเครือ Central

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส