พรวดี ธรรมจินดา cover photo
พรวดี ธรรมจินดา
พรวดี ธรรมจินดา
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์กวดวิชา Preptitude และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์กวดวิชา Preptitude และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษเพื่อติวสอบเข้าศึกษาต่อระดับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงศึกษาต่อระบบนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ แนะแนวการเขียน Personal Statement สำหรับศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ Consultant และวิทยากรให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ ทั้งในส่วนของโรงรียนรัฐบาล เอกชน และการเตรียมตัวเพื่อสอบชิงทุนอาเซียน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์กวดวิชา Preptitude  
  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  - ปริญญาโท Marketing and Advertising, University of Leeds (Merit)
  - นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส