บงกช กองชัยเสรีภาพ (อ๊อฟ) cover photo
บงกช กองชัยเสรีภาพ (อ๊อฟ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

บงกช กองชัยเสรีภาพ (อ๊อฟ)
โค้ชและวิทยากร โดยใช้ทักษะ coaching และการจัดระเบียบบ้านเพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ

  - ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
  - ป.โท Master of International Business Management, Central Queensland University, Australia
  - Certified Principle of Life Coaching จาก Thailand Coaching Academy ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Continuing Coaching Education (CCE) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA
  ประสบการณ์หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
  - 1 ใน 20 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ( Banpu Champion for Changes) ปี 7 โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (2017)
  - วิทยากร บรรยายและ workshop หัวข้อ “จัดระเบียบเสื้อผ้า พลิกความคิด ให้ชีวิตรุ่ง” จัดโดย อุทยานการเรียนรู้ TK park พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561
  สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์
  - รายการ Frontline ช่อง Voice TV 21 ตอน นักจัดระเบียบบ้านไทย อาชีพที่มากกว่าคนจัดของ
  - รายการ เก็บตกคนสำคัญ ช่อง Nation TV ตอน Proud นักจัดระเบียบสิ่งของ
  - รายการ สาบานว่าพูดจริง ช่อง One 31 ตอน นักจัดระเบียบสิ่งของ
  - รายการ BTime ช่อง 13
  - รายการ The spy man show ช่อง 28
  สัมภาษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและออนไลน์
  - คอลัมน์ my way หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ “ชีวิตเปลี่ยน เพราะจัดระเบียบสิ่งของ”
  - นิตยสาร SME Thailand ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ Proud จัดระเบียบบ้าน จัดระเบียบจิตใจ
  - รายการ “ชูใจ” สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 92.5 MHz หัวข้อ “จัดระเบียบบ้าน จัดระเบียบใจ”
  - https://thestandard.co/podcast หัวข้อ “จัดบ้านอย่างไรดี ให้ทั้งปีนี้ไม่กลับมารกเหมือนเดิม”
  - www.timeout.com/bangkok หัวข้อ Thing you only know if you are ... a declutter coach


  ประวัติโดยย่อ
  - โค้ชและวิทยากร โดยใช้ทักษะ coaching และการจัดระเบียบบ้านเพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ ให้แก่องค์กรต่างๆ
  - Certified Principle of Life Coaching ตามการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF), USA
  - Master of International Business Management, Central Queensland University, Australia

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส