อนันท์ หารวัง cover photo
อนันท์ หารวัง
อนันท์ หารวัง
วิทยากรด้านการพัฒนาตนเอง บุคลากร และการสื่อสารให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตร NLP Coach จากสถาบัน Life University ประกาศนียบัตร Practitioner NLP ประกาศนียบัตร Master Practitioner of NLP ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Hypnotherapist จาก ABNLP ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Advanced Hypnotherapist ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Master Hypnotherapist ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Practitioner Timeline TherapyⓇ จาก ABNLP ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Master Practitioner Timeline TherapyⓇ ประกาศนียบัตร Master Trainer Certifies Dr. Mel Gill ประกาศนียบัตร Powerful Sale Presentation Program โค้ช Romie Bair Singer Certifies ประกาศนียบัตร Thought Leader Intensive ประกาศนียบัตร Past Life Regression Therapy ประกาศนียบัตร Advanced Course in Past Life Regression Therapy ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมและประสบการณ์การพูด ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด สำหรับเด็กและเยาวชน Success Speaking Club ผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23 ได้รับรางวัลชะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสร ฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556 จบหลักสูตร Toastmaster International ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะการพูดและการนำเสนอ ม.มหิดล จบหลักสูตร Train of the trainer อ.ศุภกิจ บำรุง จบหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ จบหลักสูตร การเรียนรู้ด้วยหัวใจ จากกลุ่มมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จบหลักสูตร ใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จากกลุ่ม PCG trainer จ.เชียงราย จบหลักสูตร Ice Breaking for Trainer อ.นเรศ โกษา จบหลักสูตร Act for Speech จากสถาบัน Act for Speech Academy ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Leader Training Camp จากสถาบัน Life University ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การตลาด 4.0 จาก sukitthaitalk ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ปกครองสร้างแรงบันดาลใจจากสถาบัน Life University ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Unbelievable Within You คอร์ส A (หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น) ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การตั้งเป้าหมาย The Science of Achievement 2 by Michael Bolduc ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Legendary Leadership Bootcamp สอนโดย Blair Singer ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร สติบำบัด Mindfulness-Based Therapy and Counseling

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยมหิดล
  - เป็นโค้ชระดับ Certified Coach ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย
  - มีประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ
  - ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด สำหรับเด็กและเยาวชน Success Speaking Club
  - เจ้าของผลงานหนังสือ "สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส