พงศกร ชาญชัยศรีสกุล cover photo
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

440 รีวิว

1 คอร์ส

พงศกร ชาญชัยศรีสกุล
Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved

  ประวัติโดยย่อ
  - Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved
  - ที่ปรึกษาทางด้านบุคลากรที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับบุคคลและบริษัทจากหลากหลายชาติมากกว่า 10 ปี
  - ผู้บุกเบิกการทำ Employer Branding ในไทยในชื่อบริษัท SkillSolved เพื่อช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูด Top Talent
  - ปริญญาโท สาขา International Business Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ
  - ปริญญาตรี สาขา Communication Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

440 รีวิว

1 คอร์ส