สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า) cover photo
สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า)
ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist) ในบริการธุรกิจส่งออก นำเข้า
ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist) ในบริการธุรกิจส่งออก นำเข้า (Trade Services) ของธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศ กว่า 20 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist) ในบริการธุรกิจส่งออก นำเข้า (Trade Services) ของธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศ กว่า 20 ปี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส