สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า) cover photo
สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า)
สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า)
ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist) ในบริการธุรกิจส่งออก นำเข้า

    ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist)
    ในบริการธุรกิจส่งออก นำเข้า (Trade Services) ของธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศ กว่า 20 ปี


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist) ในบริการธุรกิจส่งออก นำเข้า (Trade Services) ของธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศ กว่า 20 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส