รวิศ หาญอุตสาหะ cover photo
รวิศ หาญอุตสาหะ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

547 รีวิว

1 คอร์ส

รวิศ หาญอุตสาหะ
CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และเจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon

    ประวัติโดยย่อ
    - CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, บริษัท H2O จำกัด และบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด
    - เจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
    - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

547 รีวิว

1 คอร์ส