ธีรธัช ธรรมธัชอารี (Paul) cover photo
ธีรธัช ธรรมธัชอารี (Paul)
ธีรธัช ธรรมธัชอารี (Paul)

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  - ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ดีไซน์เนอร์ The Studio Apollo
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และการนำเสนอ
  - วิทยากรรับเชิญในการบรรยาย
  - MA Graphic Communication Design, Central Saint Martins, University of the Arts London
  - BFA Communication Design Program, Fine and Applied Arts, Mahidol University International College

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส