พรเทพ เหลือทรัพย์สุข cover photo
พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
วิทยากรและที่ปรึกษาในหัวข้อ การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนในหุ้น ผู้ร่วมก่อตั้งแฟนเพจ Money Plus
อาจารย์ชอบและศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน และนำความรู้มาใช้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนของตัวเองจนบรรลุเป้าหมายทางการเงินก่อนอายุ 40 ปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการเงิน บ. เอไอเอ และนักวางแผนการเงิน บ. มันนี่พลัส และเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในหัวข้อ การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนในหุ้น เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแฟนเพจ Money Plus เพื่อให้ความรู้การเงินกับคนไทยด้วยภาษาง่าย

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการเงิน บ. เอไอเอ และนักวางแผนการเงิน บ. มันนี่พลัส
    - เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในหัวข้อ การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนในหุ้น
    - เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
    - ผู้ร่วมก่อตั้งแฟนเพจ Money Plus เพื่อให้ความรู้การเงินกับคนไทยด้วยภาษาง่ายๆ

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส