โครงการ ช่างผมอุ่นใจ cover photo
โครงการ ช่างผมอุ่นใจ
โครงการ ช่างผมอุ่นใจ
โครงกามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของร้านบาร์เบอร์และร้านซาลอนขนาดเล็ก
โครงการช่างผมอุ่นใจ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย และ 6 สมาคมช่างผมและเสริมสวยมืออาชีพ ได้แก่ สมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทย สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย และ 6 สมาคมช่างผมและเสริมสวยมืออาชีพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส