ดร.วสะ บูรพาเดชะ cover photo
ดร.วสะ บูรพาเดชะ
ดร.วสะ บูรพาเดชะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องข้อมูล และผู้เขียนหนังสือขายดี DATA STORYTELLING IN MARKETING ใช้ดาต้าเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ
ประสบการณ์การเล่าเรื่องข้อมูลด้วยภาพกว่า 10 ปีทั้งในงานภาคธุรกิจและการศึกษา กลั่นกรองออกมาเป็นหนังสือขายดี DATA STORYTELLING IN MARKETING ใช้ดาต้าเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และเพจ candid data (candiddata.co) เพื่อเผยแพร่แนวคิดขั้นตอนการสร้างเรื่องจากดาต้า และเป็นคอลัมนิสต์ด้านเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ thaiware.com | ได้รับการพิจารณาผลงาน Data Storytelling เข้าสู่ Highlight List การประกวด The State of the Industry Survey Challenge โดย Data Visualization Society | ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับผิดชอบวิชา data analytics, data storytelling และ programming และเป็นวิทยากรด้านเทคโนโลยีองค์กรและเทคโนโลยีการศึกษาให้หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ด้าน data visualization and storytelling กว่า 10 ปี
  - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และเพจ candid data (candiddata.co)
  - ผู้เขียนหนังสือขายดี DATA STORYTELLING IN MARKETING ใช้ดาต้าเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - วิทยากรด้านเทคโนโลยีองค์กรและเทคโนโลยีการศึกษาให้หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส