ภญ.เพียบพร้อม อุดมรัตนานนท์ (ครูน้ำ) cover photo
ภญ.เพียบพร้อม อุดมรัตนานนท์ (ครูน้ำ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

4 คอร์ส

ภญ.เพียบพร้อม อุดมรัตนานนท์ (ครูน้ำ)
นักขายที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และเจ้าของแฟนเพจ "พูดจาภาษา Sales : แค่พูดตรงใจ ยอดขายเพิ่มขึ้น"
- ได้รับประกาศนียบัตรด้านการ Presentation, Service Champion, NLP Fundamental, NLP practitioner, NLP Master practitioner, Book Coaching และ Sales University - ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์,ปริญญาโทบริหารธุรกิจเอกการตลาดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วิทยากรให้กับองกรต่างๆ เช่น Watsons ,Absolute Hotel Service Absolute Golf Service , กสทช., SANSIRI, Swiss hotel เป็นต้น - ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการขาย การตลาด และการบริการ ด้านการเพิ่มยอดขาย วิทยากรสินค้าสุขภาพ ยา - ตัวแทนขาย ผู้เชี่ยวชาญสินค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม - พิธีกรการขายสินค้าทางเคเบิ้ลทีวี - ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ - ครูสอนด้านการขายชื่อดัง เจ้าของเพจด้านการขายที่มีความรู้ด้านการขายที่นำไปใช้ได้จริงที่สุด - ผู้มีประสบการณ์หลากหลายและช่วยให้นักขาย และหลายธุรกิจมีรายได้สูงอย่างตรงใจ - เจ้าของผลงานหนังสือ ปรับความิดพิชิตยอดขาย แย่งลูกค้าให้รวยด้วยสไตล์นางอิจฉา และผลงานเขียนด้านงานขายอีกมากมาย

  ประวัติโดยย่อ
  - นักขายที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  - เจ้าของแฟนเพจ "พูดจาภาษา Sales : แค่พูดตรงใจ ยอดขายเพิ่มขึ้น"
  - ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการขาย การตลาด และการบริการ ด้านการเพิ่มยอดขาย วิทยากรสินค้าสุขภาพ ยา
  - เจ้าของผลงานหนังสือ ปรับความคิดพิชิตยอดขายแย่งลูกค้าให้รวยด้วยสไตล์นางอิจฉา และผลงานเขียนด้านงานขายอีกมากมาย
  - ได้รับประกาศนียบัตรด้านการ Presentation, Service Champion, NLP Fundamental, NLP practitioner, NLP Master practitioner, Book Coaching และ Sales University
  - วิทยากรให้กับองกรต่างๆ เช่น Watsons ,Absolute Hotel Service Absolute Golf Service , กสทช., SANSIRI, Swiss hotel เป็นต้น
  - พิธีกรการขายสินค้าทางเคเบิ้ลทีวี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

4 คอร์ส