ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ cover photo
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ
อาจารย์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์กว่า 25 ปี เจ้าของ YouTube ช่อง 'คลินิกผู้นำ'
ปริญญาเอก Ph.D Nursing มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท คม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วทบ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ทำงานเป็นอาจารย์และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ประธาน เลขานุการ กรรมการ ของคณะกรรมการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ เเจ้าของ YouTube ช่อง 'คลินิกผู้นำ by Apa Puckpinyo' มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน ยอดวิวรวมกว่า 4 ล้านวิว https://www.youtube.com/channel/UCD4sW05uJR8FzGPxf2FiVrg เจ้าของเพจ “คลินิกผู้นำ” https://www.facebook.com/ApaPuckpinyo และ “คลินิกวิทยานิพนธ์ by ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ” https://www.facebook.com/AjarnApa

  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
  - วิทยากรผู้บรรยายทั่วประเทศนานกว่า 25 ปี
  - ประธาน เลขานุการ กรรมการ ของคณะกรรมการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
  - เจ้าของ YouTube ช่อง 'คลินิกผู้นำ by Apa Puckpinyo' มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน ยอดวิวรวมกว่า 4 ล้านวิว
  - เจ้าของเพจ “คลินิกผู้นำ” และ “คลินิกวิทยานิพนธ์ by ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส