สาริศ ลีละเกษมฤกษ์ cover photo
สาริศ ลีละเกษมฤกษ์
สาริศ ลีละเกษมฤกษ์
วิทยากร JumpQuant Thai, Head of Quantitative Department ที่ CAF


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ JumpQuant Thai เพจสอนการลงทุนอย่างเป็นระบบ
    - Head of Quantitative Department บริษัท Classic Ausiris Investment Advisory Securities
    - ได้รับการขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน และนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิค
    - ผู้เขียนหนังสือขายดี “Robotation สร้างหุ่นให้ลงทุน"