สาริศ ลีละเกษมฤกษ์, CISA cover photo
สาริศ ลีละเกษมฤกษ์, CISA

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

2 คอร์ส

สาริศ ลีละเกษมฤกษ์, CISA
วิทยากร JumpQuant Thai, Head of Quantitative Department ที่ CAF


  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ JumpQuant Thai เพจสอนการลงทุนอย่างเป็นระบบ
  - Head of Quantitative Department บริษัท Classic Ausiris Investment Advisory Securities
  - ได้รับการขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน และนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิค
  - ผู้เขียนหนังสือขายดี “Robotation สร้างหุ่นให้ลงทุน"
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท Financial Risk Management (Distinction), University of Reading (ICMA)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

2 คอร์ส