สาริศ ลีละเกษมฤกษ์, CISA, FRM cover photo
สาริศ ลีละเกษมฤกษ์, CISA, FRM

4.5 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

3 คอร์ส

สาริศ ลีละเกษมฤกษ์, CISA, FRM
วิทยากร นักเขียน นักลงทุนมืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ JumpQuant Thai

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ JumpQuant Thai เพจสอนการลงทุนอย่างเป็นระบบ
  - Assistant Vice President of Business Development ที่ settrade
  - อดีต Head of Quantitative Department ที่ Classic Ausiris Investment Advisory Securities
  - ได้รับการขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน และนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิค
  - ผู้เขียนหนังสือขายดี “Robotation สร้างหุ่นให้ลงทุน"
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท Financial Risk Management (Distinction), University of Reading (ICMA)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

3 คอร์ส