ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ cover photo
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

181 รีวิว

42 คอร์ส

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์
ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี โท เอก หลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี
ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี โท เอก หลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี ผลงานวิชาการ - เป็นเจ้าของผลงานวิชาการด้านภาษาอังกฤษที่มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 60 เล่ม - หนังสือ TOEIC ขายดีขายดีมากๆ เช่น พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (พิมพ์ครั้งที่ 14)/ คัมภีร์ Redesigned TOEIC (พิมพ์ 7 ครั้งในปีครึ่ง)/ หลักสูตรย่อ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 13) / พิชิตข้อสอบ TU GET/ พิชิตข้อสอบ ERROR สอบเข้าจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย/ ติวเข้มๆ สอบข้าราชการครู/ ติวเข้มๆ สอบภาค ก. (ก.พ.) วิชาภาษาอังกฤษ/ เจาะข้อสอบอังกฤษ ครูผู้ช่วย/ ติวเข้มๆ สอบเข้า ม.1 และอื่นๆ อีกมากมาย - ที่สำคัญเป็นนักเขียนไทยคนแรกๆ ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ TOEIC โดยที่ผลงานต่างๆ ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน งานบริหาร - เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น - เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิยาลัยราชพฤกษ์ - เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. - เป็นผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการและวิจัยให้กับหลายมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ บรรยาย ป ตรี โท เอก - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น เป็นต้น เป็นวิทยากรบรรยายหลากหลายหัวข้อ ให้กับหลายสถาบันและหลายหน่วยงาน เช่น - ศูนย์การศึกษานอกระบบ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา - โรงเรียนหอวังนนทบุรี - โรงเรียนสตรีนนทบุรี - มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ - โรงเรียนศรีบุญญานนท์ - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น เป็นต้น ปัจจุบัน - เป็นเจ้าของและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
    - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
    - อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
    - เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4.9 คะแนนเฉลี่ย

181 รีวิว

42 คอร์ส