ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ cover photo
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์
ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี โท เอก หลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี
ผลงานวิชาการ - เป็นเจ้าของผลงานวิชาการด้านภาษาอังกฤษที่มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 60 เล่ม - หนังสือ TOEIC ขายดีขายดีมากๆ เช่น พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (พิมพ์ครั้งที่ 14)/ คัมภีร์ Redesigned TOEIC (พิมพ์ 7 ครั้งในปีครึ่ง)/ หลักสูตรย่อ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 13) / พิชิตข้อสอบ TU GET/ พิชิตข้อสอบ ERROR สอบเข้าจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย/ ติวเข้มๆ สอบข้าราชการครู/ ติวเข้มๆ สอบภาค ก. (ก.พ.) วิชาภาษาอังกฤษ/ เจาะข้อสอบอังกฤษ ครูผู้ช่วย/ ติวเข้มๆ สอบเข้า ม.1 และอื่นๆ อีกมากมาย - ที่สำคัญเป็นนักเขียนไทยคนแรกๆ ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ TOEIC โดยที่ผลงานต่างๆ ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน งานบริหาร เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น - เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิยาลัยราชพฤกษ์ - เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. - เป็นผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการและวิจัยให้กับหลายมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ บรรยาย ป ตรี โท เอก - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น เป็นต้น เป็นวิทยากรบรรยายหลากหลายหัวข้อ ให้กับหลายสถาบันและหลายหน่วยงาน เช่น - ศูนย์การศึกษานอกระบบ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา - โรงเรียนหอวังนนทบุรี - โรงเรียนสตรีนนทบุรี - มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ - โรงเรียนศรีบุญญานนท์ - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น เป็นต้น ปัจจุบัน - เป็นเจ้าของและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
    - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
    - อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
    - เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส