ศักดิ์ชัย บุญเจริญยศ cover photo
ศักดิ์ชัย บุญเจริญยศ
ศักดิ์ชัย บุญเจริญยศ
ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกกว่า 15 ปี
ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกอาร์ต สื่อสิ่งพิมพ์, เอเยนซี, โรงพิมพ์, อิงค์เจ็ท, กราเวียร์ กว่า 15 ปี และเป็นวิทยากรสอนออฟไลน์ โปรแกรมกราฟิกให้กับบริษัท, องค์กร, นักเรียน-นักศึกษา

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ทำงานคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกอาร์ต สื่อสิ่งพิมพ์, เอเยนซี, โรงพิมพ์, อิงค์เจ็ท, กราเวียร์ กว่า 15 ปี
    - วิทยากรสอนโปรแกรมกราฟิกให้กับบริษัท, องค์กร, นักเรียน-นักศึกษา

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส