Smile Cooking Club cover photo
Smile Cooking Club
Smile Cooking Club
โรงเรียนสอนทำอาหารและเบเกอรี่ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เชื่อถือได้ เน้นปฏิบัติด้วยตนเอง
สถาบันสอนทำเบเกอรี่และอาหาร Smile Cooking Club เปิดสอนในหลักสูตรอาหารต้นตำหรับ และหลักสูตรอาหารตามยุคสมัย ครบครันด้วยหลักสูตรอาหารคาว-หวาน มีหลักสูตรเปิดสอนมากมายให้เลือกสรร ทำการสอนโดยเชฟโรงแรมระดับห้าดาวและอาจารย์ผู้ชำนาญการมากกว่า 10 ปี มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนาได้จริง

    ประวัติโดยย่อ
    - โรงเรียนสอนทำอาหารและเบเกอรี่ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เชื่อถือได้ เน้นปฏิบัติด้วยตนเอง
    - เปิดสอนหลักสูตรอาหารต้นตำหรับ และหลักสูตรอาหารตามยุคสมัย ครบครันด้วยหลักสูตรอาหารคาว-หวาน
    - สอนโดยเชฟโรงแรมระดับห้าดาวและอาจารย์ผู้ชำนาญการมากกว่า 10 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 คอร์ส