พิสิฐ องค์น้ำทิพย์ cover photo
พิสิฐ องค์น้ำทิพย์
พิสิฐ องค์น้ำทิพย์
ประสบการณ์ด้าน QA และ DevOps มากว่า 10 ปี

  - ประสบการณ์ด้าน QA และ DevOps มากว่า 10 ปี
  - ออกแบบระบบเทสให้กับบริษัทข้ามชาติ
  - ปัจจุบันดูแลงานด้านการทดสอบแอพพลิเคชันบนเว็บและมือถือ ให้กับสถาบันทางการเงิน


  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ด้าน QA และ DevOps มากว่า 10 ปี
  - ออกแบบระบบเทสให้กับบริษัทข้ามชาติ
  - ปัจจุบันดูแลงานด้านการทดสอบแอพพลิเคชันบนเว็บและมือถือ ให้กับสถาบันทางการเงิน

3.5 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส