เพจ MacroView cover photo
เพจ MacroView
เพจ MacroView
ผู้ผลิตงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ทั่วโลก และเทรนนิ่งหลักสูตรวิชาชีพด้านตลาดทุนและสถาบันการเงิน: สอบใบอนุญาต Single License, FRM, CFA
“MacroView” ผู้ผลิตงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ทั่วโลก และเทรนนิ่งหลักสูตรวิชาชีพด้านตลาดทุนและสถาบันการเงิน: สอบใบอนุญาต Single License, FRM, CFA มืออาชีพที่มีประสบการณ์ในแวดวงการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน มากกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน มาเกือบ 10 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA top 40 สหรัฐอเมริกา ตาม rank ที่เป็นทางการ และปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ สอบผ่าน Single license paper1 (capital market) 4 (กองทุนรวม) 14 (derivative) รวมถึงมีผลงานหนังสือด้านการลงทุน 4 เล่มในระดับเบสต์เซลเลอร์ ด้วยความตั้งใจที่ผลิตงานวิเคราะห์และการสอนในหลักสูตรใบอนุญาตทางการเงินที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย และให้มุมมองที่ล้ำหน้า ภายใต้แนวทาง “เรียนเข้าใจง่าย ให้มุมมองที่เห็นก่อนใคร”

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ผลิตงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ทั่วโลก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส