พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ cover photo
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

191 รีวิว

3 คอร์ส

พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ชื่อดังของไทย

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและนักเขียนด้านแม่และเด็กอันดับต้นของไทย เจ้าของแฟนเพจ “หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก” ที่มีผู้ติดตามหลายแสนคน
  - ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ปราบลูกดื้อ รับมือลูกกินยาก
  - ผู้แต่งนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย หลายเล่ม อาทิ รันไม่เก็บของเล่น, รันใจร้อนไม่ยอมรอ เป็นต้น
  - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2544
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ปี พ.ศ. 2551

4.8 คะแนนเฉลี่ย

191 รีวิว

3 คอร์ส