กฤษฎา ชุตินธร  cover photo
กฤษฎา ชุตินธร
กฤษฎา ชุตินธร
ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount

    - ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด
    - FlowAccount เป็นบริษัท Startup ไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ AIS The Startup จาก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และรางวัลชนะเลิศ Top 10 Echelon Asia Summit รวมถึงได้รับเงินลงทุนสนับสนุนจากนักลงทุน VC ทั้งไทยและต่างประเทศ


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount
คอร์สที่สอนโดย กฤษฎา ชุตินธร
img
img
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
img
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ผู้ก่อตั้ง Ookbee
img
พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"
img
พชร ยงจิระนนท์
โค้ชด้านการพูดและการ Presentation
img
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล AIS กรรมการ "AIS The StartUp 2015"
img
กฤษฎา ชุตินธร
ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount
5 วีดีโอ
2 ชม. 26 น.
The Perfect Pitch พิชิตฝัน นักปั้นธุรกิจ
img
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
img
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ผู้ก่อตั้ง Ookbee
img
พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"
img
พชร ยงจิระนนท์
โค้ชด้านการพูดและการ Presentation
img
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล AIS กรรมการ "AIS The StartUp 2015"
img
กฤษฎา ชุตินธร
ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount
ฟรี