กฤษฎา ชุตินธร  cover photo
กฤษฎา ชุตินธร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

473 รีวิว

2 คอร์ส

กฤษฎา ชุตินธร
ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount
- ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด - FlowAccount เป็นบริษัท Startup ไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ AIS The Startup จาก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และรางวัลชนะเลิศ Top 10 Echelon Asia Summit รวมถึงได้รับเงินลงทุนสนับสนุนจากนักลงทุน VC ทั้งไทยและต่างประเทศ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount

4.7 คะแนนเฉลี่ย

473 รีวิว

2 คอร์ส