ศศิธร ปานะถึก cover photo
ศศิธร ปานะถึก
ศศิธร ปานะถึก
เจ้าของเพจ "สอนทำตุ๊กตา Kawaii" สอนงานเย็บตุ๊กตาผ้า Handmade เป็นเวลากว่า 10 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - สอนงาน Quilting and Patchwork เป็นเวลากว่า 10 ปี
    - สอนงานเย็บตุ๊กตาผ้า Handmade เป็นเวลากว่า 10 ปี
    - เจ้าของเพจ "สอนทำตุ๊กตา Kawaii"
    - ชอบงานศิลปะ การเย็บผ้าด้วยเศษผ้าเหลือใช้ ตุ๊กตาผ้าดิบ Handmade รับสอนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส