ธชธร สมใจวงษ์ cover photo
ธชธร สมใจวงษ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

ธชธร สมใจวงษ์
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล; เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน"

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การออกแบบค่าจ้างค่าตอบแทน แผนสวัสดิการเพื่อการเกษียณ
  - ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างชาติมากกว่า 50 บริษัท
  - เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน" และ “สอนลูกให้ฉลาดทางการเงิน”
  - คุณวุฒินักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  - ปริญญาโท Operations Management & Manufacturing Systems, University of Nottingham, UK
  - ปริญญาตรี Chemical Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ & University of Nottingham, UK

4.3 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส