สิริกร ศิริทรัพย์ cover photo
สิริกร ศิริทรัพย์
สิริกร ศิริทรัพย์
ประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากกว่า 10 ปี ในบริษัทต่างชาติจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ด้านการขายและบริหารทีมขายกว่า 12 ปี
    - ประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากกว่า 10 ปี ในบริษัทต่างชาติจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยเป็น Facilitator ในหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำให้กับพนักงานในไทย

3.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส