วรพล กาญจน์วีระโยธิน cover photo
วรพล กาญจน์วีระโยธิน
วรพล กาญจน์วีระโยธิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Education 1984-1988 Bachelor of Fine and Applied Arts (Honours), Music Major (Flute) Chulalongkorn University, Bangkok Thailand 1990-1992 Guest Study (Flute) Hochschule fur Musik Mannheim and Hochschule fur Musik Trossingen, Germany 2004-2005 Master of Arts in Cultural Management, Chulalongkorn University Scholarship 1985-1987 Top of Class Scholarship 1985,1986 Bangkok Music Society Scholarship 1990-1992 King Scholarship supported by Konrad Adenauer Foundation to study in Germnay Solo and Chamber music Experiences 1994-present Bangkok Symphony Woodwind Quintet 2004-present Silpakorn Chamber Ensemble 1994 Mozartʼs Flute Concerto in D with European Community Chamber Orchestra 1995 Bach to Beatle with Bangkok Symphony Orchestra 1995 with The Ensemble Contemporary Alpha จาก The Tokyo National University of Fine Arts and Music in The Bangkok Music Festival ’95 1998 Bach’s Suite No.2 in B Minor BWV 1067, Cantata “Non sa che sia dolore” BWV 209 and Brandenburg Concerto No.5 in D Major BWV 1050 with Bangkok Baroque Orchestra 2003 St.Olaf Ensemble tour in Japan 2006-2007 on tour with BSO strings playing solo in H.M.King’s music in Asean countries, Japan and Korea 2007 Thai-Japan Woodwind Quintet concert 2007 Salieri’s Double Concerto for Flute and Oboe with Asean Japan Festival Orchestra 2008 Bach’s Brandenburg Concerto No.2, 4 with Galyani Vadhana Institute Orchestra 2010 Vivaldi’s Concerto in D minor with Galyani Vadhana Institute Orchestra Orchestra Experiences – Regular 1988-1990 Maithai Chamber Orchestra 1988-present Principal Flute Bangkok Symphony Orchestra 2008-present Principal Flute Galyani Vadhana Institute Orchestra – Guest or Festivals member 1995 World Philharmonic Orchestra with Myung Wung Chung in Bangkok 1998, 2001 St.Olaf from Japan tour in Thailand 2001 Pan Asia Orchestra concerts in Bangkok, Hong Kong ana Macau 2001 National Symphony Orchestra Malaysia concerts in Kula Lampur and Penang 2002 Bangkok Symphony Orchestra concert in Japan Asian Orchestra Week 2003 Asean Japan Orchestra in Tokyo Japan 2007 Tokyo City Philharmonic Orchestra concert in Bangkok 2009 Central Aichi Symphony Orchestra concert in Bangkok Flute Teaching Experience 1992-2000 Flute instuctor Bangkok Pattana International School, MIFA Music Academy Bangkok 1992-2004 Flute instructor Chulalongkorn University, Kasetsart University, Assumtion University and Silpakorn University 2004-present Full time Flute instructor Silpakorn University 2004-present Flute and chamber music tutor in Silpakorn Summer Music School Choir singing and recording 1996-present Recording Thai dub. in Disney Animation films, Disney on Ice shows. Thai pop songs, Thai films, Music Show in several festivals.

    ประวัติโดยย่อ
    - ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
    - ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส