สิทธิพร มูลทรัพย์ cover photo
สิทธิพร มูลทรัพย์
สิทธิพร มูลทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญในการทำตลาดต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 16 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญในการการส่งออก การค้า การทำตลาด ระหว่างประเทศ
  - อดีตผู้บริหารธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย
  - ประสบการณ์ทำงานในสายงาน International Trade กว่า 16 ปี เดินทางเพื่อทำการค้ามาแล้วทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ
  - ปัจจุบันทำธุรกิจนำเข้าส่งออกของตนเอง สอนการตลาดส่งออก และเป็นที่ปรึกษาอิสระ
  - ปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส