Pham Thi Hoan (ครูมิ้นต์) cover photo
Pham Thi Hoan (ครูมิ้นต์)
Pham Thi Hoan (ครูมิ้นต์)
ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดทั้งสามภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

  ประวัติโดยย่อ
  - ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดทั้งสามภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
  - จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฮานอย มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเวียดนามเกี่ยวกับด้านภาษา
  - เคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ขณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - มีประสบการณ์ทำงานที่ไทย 2 ปี โดยการใช้ภาษาไทยในทั้งการทำงาน และชีวิตประจำวัน
  - เคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นทั้ง ล่ามแปลภาษา ครูสอนภาษา

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส