React Thailand cover photo
React Thailand

4.8 คะแนนเฉลี่ย

329 รีวิว

1 คอร์ส

React Thailand
สถาบันฝึกอบรมด้าน React และ Node.js/ JavaScript เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นหรือโมบายแอพด้วยเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย JavaScript และ Node.js ในปัจจุบันมีเครื่องมือและความก้าวหน้าทางภาษาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ซับซ้อนกว่าสมัยก่อนมาก ทำให้การจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้แบบสมบูรณ์ต้องอาศัยเครื่องมือและ library ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายมาใช้งานร่วมกัน React Thailand ติดตามและใช้งาน React มาตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน จึงเข้าใจการทำงานของ React และ tooling อื่นๆ ที่จำเป็นกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแค่ฝั่ง client แต่รวมถึงฝั่ง server ที่ใช้ Node.js ด้วย เรามีประสบการณ์สอนและบรรยายให้กับบุคคลและบริษัททั่วไปมาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สะสมมาทั้งหมด เราจึงคิดว่าเราอยากช่วยถ่ายทอดให้กับเพื่อนพี่น้องนักพัฒนาไทย หรือคนที่สนใจเริ่มต้นอยากพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย JavaScript ให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกัน

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันฝึกอบรมด้าน React และ Node.js/ JavaScript เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นหรือโมบายแอพด้วยเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย
    - Facebook Page "React Thailand" ให้ความรู้ด้าน React และ Node.js/ JavaScript

4.8 คะแนนเฉลี่ย

329 รีวิว

1 คอร์ส