สนธยา เผ่าดี cover photo
สนธยา เผ่าดี
สนธยา เผ่าดี
อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

    ประวัติโดยย่อ
    - อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
    - ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่า 22 ปี
    - ประธานที่ปรึกษาชมรมบริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (MAC)
    - Guest Speaker ในการประชุมนักทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส