ณัฐมน ปรุงแก้ว cover photo
ณัฐมน ปรุงแก้ว
ณัฐมน ปรุงแก้ว
เจ้าของ Facebook แฟนเพจ จีนจีนออนไลน์ รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันการอ่านจับใจความภาษาจีนช่วงมัธยมปลาย

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook แฟนเพจ จีนจีนออนไลน์
    - สอบผ่าน HSK6 และ HSKK ระดับสูง
    - ปัจจุบันศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยหนานจิง
    - รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันการอ่านจับใจความภาษาจีนช่วงมัธยมปลาย

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส