รศ.ดร.นิรัตยา คำเสมานันทน์ cover photo
รศ.ดร.นิรัตยา คำเสมานันทน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

รศ.ดร.นิรัตยา คำเสมานันทน์
อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - มีความเชี่ยวชาญในด้าน Algebraic topology, Cryptography, Intelligent User Interface (IUI) และ Machine learning
  - ปริญญาเอก Mathematics, University of California, Los Angeles (UCLA), USA
  - ปริญญาโท Mathematics, University of California, Los Angeles (UCLA), USA
  - ปริญญาตรี Mathematics (cum laude), Cornell University, USA

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส