ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ cover photo
ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์
ที่ปรึกษา PIM HR Excellence Center ศูนย์ให้คำปรึกษาและทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา (กำลังศึกษา) ปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท – Master of Science สาขาบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, SASIN ปริญญาตรี – คณะวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน – โค้ชและวิทยากรอิสระ, นักวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว P-PAC, ผู้สอบมาตรฐานวิชาชีพ HR, HR Certified Center, ผู้ประเมินมาตรฐาน ISO 17024 International Rescue Committee SVP – Head of HR&OD, TISCO Bank Head of HR, สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย Regional HR Director, Lehman Brother Thailand/Capital Advisory Service Thailand VP Head of HR, DBS Vickers Securities VP Head of HR, SG Asia Credit Office Manager, Crosby Research ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม คศ. 2017 – Accredited Certified WIAL Action Learning Coach คศ. 2015 – Accredited Professional Coach (PCC-ICF) คศ. 2014 – Accredited Certified Coach (ACC-ICF) คศ. 2014 – Certified Motivation Coach, MMS Coaching คศ. 2013 – Certified Brain-based Accredit Coach, Neuro Leadership คศ. 2012 – Certified Coaching & Mentoring Technique

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษา PIM HR Excellence Center ศูนย์ให้คำปรึกษาและทรัพยากรมนุษย์
    - โค้ชและวิทยากรอิสระ, นักวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว P-PAC, ผู้สอบมาตรฐานวิชาชีพ HR, HR Certified Center, ผู้ประเมินมาตรฐาน ISO 17024
    - International Rescue Committee

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส