สรัลชนา วิบูลศักดิ์ (ครูหวาน) cover photo
สรัลชนา วิบูลศักดิ์ (ครูหวาน)
สรัลชนา วิบูลศักดิ์ (ครูหวาน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาออกแบบหลักสูตรและสื่อการสอน จากโรงเรียนโรโบทิซาร์ อคาเดมี
ครูผู้เชี่ยวชาญ การสอนหลักสูตรด้าน STEAM Robotic and Coding การสอนการประดิษฐ์และเขียนโค้ด และมีประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนระดับ Elementary and high school ให้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ เช่น Wellington College Bangkok, King's College International School Bangkok, PC GREEN International Kindergarten and Nursery, Harrow International School Bangkok, International School Eastern Seaboard และผ่านกาทดสอบจาก Lego Education Denmark เพื่อเป็นผู้ที่สามารถจัดสอนหลักสูตรจาก Lego Education ได้ และเป็นกรรมการสำหรับจัดการแข่งขัน First LEGO League ได้อย่างเป็นทางการ

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูผู้เชี่ยวชาญ การสอนหลักสูตรด้าน STEAM Robotic and Coding การสอนการประดิษฐ์และเขียนโค้ด
    - Lego Education Denmark and Vex Robotics Certified Teacher

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส