ยุทธนา ชาววงศ์จันทร์ cover photo
ยุทธนา ชาววงศ์จันทร์
ยุทธนา ชาววงศ์จันทร์
อาจารย์สอนพิเศษ สอนการใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premiere Pro

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์สอนพิเศษ สอนการใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premiere Pro
    - ประสบการณ์ทำงาน Compose และ Edit ให้กับ Vithita Animation, B.Boyd CG, Bangkok Lickasid

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส