รศ. ภกญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)   cover photo
รศ. ภกญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

5 คอร์ส

รศ. ภกญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)
อาจารย์ ดร.อโณทัย (เนะ) อาจารย์ที่ปรึกษา และกูรูนักการตลาดตัวจริง ที่ผนวกความรู้ ประสบการณ์จริงและทักษะการสอน ยึดหลัก "สอนให้ง่ายใช้ได้จริง ๆ"
อาจารย์ รศ. ภกญ. ดร.อโณทัย เนะ อดีตนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ผันตัวเข้าสู่วงการที่ปรึกษาด้านการตลาด และแวดวงวิชาการ จากแนวคิดที่ว่า ทำไมการตลาดไม่ถูกถ่ายทอดจากอาจารย์ที่ทั้งมีความรู้และทำการตลาดมาจริง ๆ ล่ะ ? จึงมุ่งมั่นสู่อาชีพการสอนการตลาด จนทำให้อาจารย์เนะได้รับรางวัลการสอนจากสมาคมคณาจารย์มหาวิทยาลัย กระทรวงอุดมศึกษาประเทศอังกฤษ และเป็น Certified Trainer เรื่องการสื่อสารธุรกิจ รวมถึงออกสื่อการสอน และหนังสืออีกมากมาย ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - ปริญญาโท ด้านการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก ด้านการจัดการแขนงวิชาการตลาดทุนรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัย AIT ประสบการณ์การทำงาน อาจารย์เนะเคยปั้นแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริมดัง ๆ ของบริษัทข้ามชาติ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่เครื่องสำอางค์และแบรนด์ที่ประสบปัญหาในการทำตลาดในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติด้านการตลาด รวมถึงหนังสือการตลาดหลายเล่มที่วางจำหน่ายอยู่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเข้าใจการตลาดมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวเชื่อว่าการตลาดเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นที่มาของเพจ Marketing Everywhere by Anothai

  ประวัติโดยย่อ
  - ผนวกประสบการณ์นักบริหารการตลาดให้กับแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
  - ที่ปรึกษาการตลาดและฝึกอบรมที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก้ปัญหาได้และทำได้จริง
  - ได้รับรองผู้ฝึกอบรมการสื่อสารธุรกิจ มาตรฐานการสอนจากประเทศอังกฤษระดับ Senior Fellow
  - รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบการสอนจากสมาคมคณาจารย์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2565
  - ปัจจุบันเป็นอาจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - วิทยากร และอาจารย์พิเศษหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ นิด้า ลาดกระบัง หอการค้า มศว. ฯลฯ
  - นักวิจัยด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์ สมรรถนะคนทำงาน และกลยุทธ์การตลาดของแวดวงธุรกิจ
  - นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ด้านการตลาดอีกหลายเล่ม อย่าง เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ในยุคดิจิทัล รวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาด วิจัยการตลาด การตลาดดิจิทัล
  - ติดตามผลงานได้ที่สื่อโซเชียล Marketing Everywhere by Anothai หรือ www.facebook.com/anothaimarketing www.youtube.com/anothaimarketing

4.7 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

5 คอร์ส