อ. ภญ. ดร. อโณทัย  งามวิชัยกิจ (เนะ)   cover photo
อ. ภญ. ดร. อโณทัย  งามวิชัยกิจ (เนะ)
อ. ภญ. ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)
เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย(เนะ) อาจารย์ ที่ปรึกษา และกูรูนักการตลาดตัวจริง ที่ผนวกความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงเข้าสู่การสอน

  อาจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย เนะ อดีตนักการตลาดที่ประสบความสำเร้จ ผันตัวเข้าสู่วงการที่ปรึกษาด้านการตลาด และแวดวงวิชาการ จากแนวคิดที่ว่า ทำไมการตลาดไม่ถูกถ่ายทอดจากอาจารย์ที่ทั้งมีความรู้และทำการตลาดมาจริงๆ ล่ะ?

  อาจารย์เนะจบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ปริญญาโทการตลาดภาคภาษาอังกฤษจากธรรมศาสตร์และปริญญาเอกด้านการจัดการแขนงวิชาการตลาดทุนรัฐบาลไทยจากมหาวิทยาลัย AIT อาจารย์เนะเคยปั้นแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริมดังๆ ของบริษัทข้ามชาติ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่เครื่องสำอางค์และแบรนด์ที่ประสบปัญหาในการทำตลาดในประเทศไทย อาจารย์เนะมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติด้านการตลาด รวมถึงหนังสือการตลาดหลายเล่มที่วางจำหน่ายอยู่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเข้าใจการตลาดมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวเชื่อว่าการตลาดเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นที่มาของเพจ Marketing Everywhere by Anothai


  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์นักบริหารการตลาดให้กับแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
  - ที่ปรึกษาการตลาดและฝึกอบรมที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก้ปัญหาได้และทำได้จริง
  - ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - วิทยากร และอาจารย์พิเศษหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  - นักวิจัยด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์ สมรรถนะคนทำงาน และกลยุทธ์การตลาดของแวดวงธุรกิจ
  - นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ด้านการตลาดอีกหลายเล่ม
  - คอลัมนิสต์ Strategies & Brand ของนิตยสาร Business Plus