รศ. ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)   cover photo
รศ. ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

5 คอร์ส

รศ. ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)
เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย (เนะ) อาจารย์ ที่ปรึกษา และกูรูนักการตลาดตัวจริง ที่ผนวกความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงเข้าสู่การสอน
อาจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย เนะ อดีตนักการตลาดที่ประสบความสำเร้จ ผันตัวเข้าสู่วงการที่ปรึกษาด้านการตลาด และแวดวงวิชาการ จากแนวคิดที่ว่า ทำไมการตลาดไม่ถูกถ่ายทอดจากอาจารย์ที่ทั้งมีความรู้และทำการตลาดมาจริงๆ ล่ะ? อาจารย์เนะจบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ปริญญาโทการตลาดภาคภาษาอังกฤษจากธรรมศาสตร์และปริญญาเอกด้านการจัดการแขนงวิชาการตลาดทุนรัฐบาลไทยจากมหาวิทยาลัย AIT อาจารย์เนะเคยปั้นแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริมดังๆ ของบริษัทข้ามชาติ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่เครื่องสำอางค์และแบรนด์ที่ประสบปัญหาในการทำตลาดในประเทศไทย อาจารย์เนะมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติด้านการตลาด รวมถึงหนังสือการตลาดหลายเล่มที่วางจำหน่ายอยู่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเข้าใจการตลาดมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวเชื่อว่าการตลาดเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นที่มาของเพจ Marketing Everywhere by Anothai

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์นักบริหารการตลาดให้กับแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
  - ที่ปรึกษาการตลาดและฝึกอบรมที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก้ปัญหาได้และทำได้จริง
  - ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - วิทยากร และอาจารย์พิเศษหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  - นักวิจัยด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์ สมรรถนะคนทำงาน และกลยุทธ์การตลาดของแวดวงธุรกิจ
  - นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ด้านการตลาดอีกหลายเล่ม
  - คอลัมนิสต์ Strategies & Brand ของนิตยสาร Business Plus

4.6 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

5 คอร์ส