วีระ เจียรนัยพานิชย์ cover photo
วีระ เจียรนัยพานิชย์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

99 รีวิว

1 คอร์ส

วีระ เจียรนัยพานิชย์
Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย


    ประวัติโดยย่อ
    - Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

99 รีวิว

1 คอร์ส