วีระ เจียรนัยพานิชย์ cover photo
วีระ เจียรนัยพานิชย์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

183 รีวิว

1 คอร์ส

วีระ เจียรนัยพานิชย์
Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย

4.3 คะแนนเฉลี่ย

183 รีวิว

1 คอร์ส