วีระ เจียรนัยพานิชย์ cover photo
วีระ เจียรนัยพานิชย์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

132 รีวิว

1 คอร์ส

วีระ เจียรนัยพานิชย์
Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

132 รีวิว

1 คอร์ส