พรพรหม กฤดากร cover photo
พรพรหม กฤดากร

4.5 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

16 คอร์ส

พรพรหม กฤดากร
อดีตผู้บริหารสินค้านำเข้าค้าปลีกโมเดิร์นเทรด ปัจจุบันนักการตลาดออนไลน์และเจ้าของเว็บไซต์ www.ceochannels.com
พรพรหม กฤดากร มีประสบการณ์บริหารงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ได้แก่ สยามแมคโคร, วิลล่ามาร์เก็ต, และ ชนินทร์ลิฟวิ่ง เป็นต้น รับผิดชอบกลุ่มสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งจากแหล่งซื้อในประเทศและต่างประเทศ จัดการงานโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน บริหารสินค้าคงคลัง และวางแผนการตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์เพื่อผลักดันสินค้าออกสู่ตลาด ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.ceochannels.com เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล ความรู้ และแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจ และเป็นเจ้าของบริษัท Founder 29 Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.ceochannels.com เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล ความรู้ และแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจ และเป็นเจ้าของบริษัท
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "CEO Channels"

4.5 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

16 คอร์ส