พันพัสสา ธูปเทียน (ครูหนิง) cover photo
พันพัสสา ธูปเทียน (ครูหนิง)
พันพัสสา ธูปเทียน (ครูหนิง)
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - รางวัลที่ได้รับ IATC Thailand Awards 2013 "ประเภทกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทละครยอดเยี่ยม (Best Original Script of a Play/Performance)"
    - ผลงานทางวิชาการ: งานแปล บทละครชื่อ ประสาทแตก, วาไจน่า โมโนล็อก
    - ผลงานทางวิชาการ: งานสร้างสรรค์ กำกับการแสดงฟิสิคัส เธียเตอร์ เรื่อง "Her Story", "เรื่องเล่าจากรอยเท้า", "ประสาทแตก" และนำการแสดงของสตานิสลาฟสกีมาพัฒนาและกำกับการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

4.4 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส