อรรถวิท เจริญรุ่งเรือง cover photo
อรรถวิท เจริญรุ่งเรือง
อรรถวิท เจริญรุ่งเรือง
ทำงานในสายงานวิดีโอ/โปรดักส์ชัน กว่า 10 ปี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior Video Edtor

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
    - ทำงานในสายงานวิดีโอ/โปรดักส์ชัน กว่า 10 ปี
    - ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior Video Editor

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส