วิญญูรัตน์ ทุมมาลาหิรัณย์ cover photo
วิญญูรัตน์ ทุมมาลาหิรัณย์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

440 รีวิว

2 คอร์ส

วิญญูรัตน์ ทุมมาลาหิรัณย์
ให้คุณเป็นมืออาชีพ ภายในคอร์สเดียว
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด Facebook - เทรนเนอร์ที่ผ่านการทำการเทรนให้กับบริษัทเอเจนซี่ องค์กร ผู้บริหารและผู้ประกอบการ - ที่ปรึกษาการตลาดโซเชี่ยวมิเดียให้กับหลายบริษัท - วิศวกรอุตสาหการ (ออกแบบและวางระบบองค์กร)

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด Facebook 
    - เทรนเนอร์ที่ผ่านการทำการเทรนให้กับบริษัทเอเจนซี่ องค์กร ผู้บริหารและผู้ประกอบการ
    - ที่ปรึกษาการตลาดโซเชี่ยวมิเดียให้กับหลายบริษัท
    - วิศวกรอุตสาหการ (ออกแบบและวางระบบองค์กร)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

440 รีวิว

2 คอร์ส