วิญญูรัตน์ ทุมมาลาหิรัณย์ cover photo
วิญญูรัตน์ ทุมมาลาหิรัณย์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

250 รีวิว

2 คอร์ส

วิญญูรัตน์ ทุมมาลาหิรัณย์
ให้คุณเป็นมืออาชีพ ภายในคอร์สเดียว

  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด Facebook
  - เทรนเนอร์ที่ผ่านการทำการเทรนให้กับบริษัทเอเจนซี่ องค์กร ผู้บริหารและผู้ประกอบการ
  - ที่ปรึกษาการตลาดโซเชี่ยวมิเดียให้กับหลายบริษัท
  - วิศวกรอุตสาหการ (ออกแบบและวางระบบองค์กร)


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด Facebook 
  - เทรนเนอร์ที่ผ่านการทำการเทรนให้กับบริษัทเอเจนซี่ องค์กร ผู้บริหารและผู้ประกอบการ
  - ที่ปรึกษาการตลาดโซเชี่ยวมิเดียให้กับหลายบริษัท
  - วิศวกรอุตสาหการ (ออกแบบและวางระบบองค์กร)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

250 รีวิว

2 คอร์ส