นคร สินผดุง cover photo
นคร สินผดุง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

63 รีวิว

3 คอร์ส

นคร สินผดุง
เจ้าของเพจและเว็บไซต์ ramut.net

  - เกิดเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2538
  - จบการศึกษาระดับมัธยมต้นสายวิทย์-คณิตเมื่อปีการศึกษา 2556 ด้วยเกรดเฉลี่ยเพียง 2.38
  - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เริ่มศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2557 เกรดเฉลี่ยประจำปีการศึกษา 2559 ได้เพียง 2.79
  - อาจจะเป็นเด็กเกเรียน ติดเกม แต่มีใจที่รักในการเขียนโปรแกรมจริง จนเริ่มประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะมีความยึดมั่นในความเพียรพยายามในการศึกษาด้วยตนเอง
  - มีทัศนคติที่เชื่อว่า "เกรดเป็นเพียงตัวเลข" เพราะสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงคือการที่นำความรู้นั้นไปใช้งานได้จริง!
  - มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับเว็บไซต์ยาวนานกว่า 5 ปี (เริ่มเขียนตั้งแต่อายุ 16 ปี) และเคยมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมาก่อน
  - สามารถเขียนระบบผ่าน Laravel Framework, Visual Studio ได้
  - ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ดูแลในโครงการ "พี่สอนน้อง" ประจำมหาวิทยาลัย เป็นลักษณะเหมือนการอบรมพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน จนมีแรงบันดาลใจในการทำคอร์สเรียนสำหรับการเขียนโปรแกรม
  - ประกอบอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ในการพัฒนาโปรแกรมอิสระ รับงานหลากหลายรูปแบบ และเป็นผู้สอนประจำเว็บไซต์ SkillLane ในการสร้างรายได้เสริมเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาต่อ


  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์สอนผู้อื่นในการเขียนโปรแกรมภาคปฎิบัติมามากมาย และได้รับความน่าเชื่อถือ
  - เน้นการสอนเพื่อปูพื้นฐาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเองต่อ ก่อนนำไปใช้งานได้จริง
  - เรียนลัดไม่กี่ชั่วโมง ก็เหมือนใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองกว่ารึ่งปี!
  - เรียนเบาๆไม่เจาะลึก สอนเพียงให้เข้าใจ Step การทำงานเบื้องหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้สับสนกับเบื้องหลังของการทำงาน
  - คอร์สเรียนสุดคุ้มในราคา 100-200 บาทต่อชั่วโมง พร้อมทั้งตัวอย่างโปรแกรมอีกมากมาย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

63 รีวิว

3 คอร์ส