พญ.ชัชฎาภรณ์ ชุณหรัศมิ์ (Dr.Bree) cover photo
พญ.ชัชฎาภรณ์ ชุณหรัศมิ์ (Dr.Bree)
พญ.ชัชฎาภรณ์ ชุณหรัศมิ์ (Dr.Bree)
แพทย์ผิวหนังที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการเป็นโค้ชให้คนไข้ บรรลุเป้าหมายการรักษาสิวให้หายแบบไม่กลับมาเป็นซ้ำ

  ประวัติโดยย่อ
  - แพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง (Board-Certified Dermatologist)
  - ปัจจุบันปฎิบัติงานที่ รพ.Medpark, รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และ BSL Clinic 
  - แพทย์ผิวหนังและชะลอวัยประจำ Chiiwii และ SkinX application (ปรึกษาออนไลน์)
  - เจ้าของเพจ Blockdit: Wonder Women by Dr.Bree
  - ประสบการณ์ดูแลคนไข้สิวมากกว่า 1000 ราย
  - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2547)
  - ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2554)
  - ศึกษาดูงานต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัย UCSD และ Cosmetic Laser Dermatology, San Diego, California, USA (พ.ศ. 2556-2562)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส