เอกจิตต์ แจ่มใส cover photo
เอกจิตต์ แจ่มใส

4.5 คะแนนเฉลี่ย

434 รีวิว

1 คอร์ส

เอกจิตต์ แจ่มใส
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับบริษัทในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับบริษัทในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
  - เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการ เชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ balanced scorecard การจัดการความเสี่ยงสําหรับองค์กร เทคนิคการบริหารอนาคต องค์กรโดยอาศัยการวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning)
  - ปริญญาโท Engineering Management จาก University of Sunderland สหราชอาณาจักร
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

434 รีวิว

1 คอร์ส